50 år med transportDen spede begynnelse

Birger Stensaker

Det hele startet i begynnelsen av 1960 årene. Birger Stensaker, som da var 23 år, kjøpte sin første lastebil og startet kjøring for tradisjonsrike firma som blandt annet Gløersen & Olsen, Eidsvoll Verk og Berger Langmoen.
Birger Stensaker`s lastebil og barn på begynnelsen av 70 tallet. Bente Stensaker til høyre.
I starten ble virksomheten driftet fra Eidsvoll.  Etter at Birger flyttet tilbake til hjembygda  Breim i Nordfjord på slutten av 1960 tallet ble firmaet driftet derfra. 
 

Transport av nye biler
 

Bilbil nr.2 (uten sovehytte, pga. lasteplassen..)Da Strynefjellstunnellene ble åpnet i 1977 var Birger Stensaker fremsynt og så mulighetene for å effektivisere transporten mellom øst og vest enda bedre.

Han investerte derfor i en Volvo F87 som skulle benyttes til transport av nye biler. I starten av dette prosjektet var også Anders Raad med. 

Nye biler og busschassis ble fraktet fra Oslo/ Drammen til Oppljostunnellen på Strynefjellet.bilforhandlere i Nordfjord og som returlass ble nye båter fraktet fra Selje til bla. Sverige og Danmark.

Transporten av nye biler foregikk i en periode på over 20 år, men ble avsluttet i 2000 etter en kraftig nedgang i bilsalget over flere år.

 


Nye nisje: BILDELER

Bildele ekspressen

Ett møte mellom Birger Stensaker og Odd B. Hansen i 1982 ble starten på en ny epoke i transportvirksomheten: ekspresstransport av bildeler!

Odd B. Hansen hadde da 2 varebiler som gikk mellom Oslo-Ålesund og Jon Risvaag hadde 2 biler som gikk mellom Oslo – Haugesund.  I tillegg driftet Eek Transport 2 biler mellom Oslo-Trondheim. Risvaag og Hansen kalte seg for
RI-HA Gruppen, (RI-for Risvaag og HA-for Hansen).
Deres felles satsningsområde var transport av bildeler! 

Hr. Stensaker overtok de to ekspressbilene til Odd B. Hansen i 1983.
Samtidig inngikk vår bedrift og 4 andre frittstående transportører ett unikt samarbeid vedr. innhenting av gods i Osloområdet.

"LT tiden" på 80 talletI 2010, nærmere 30 år senere, var det fremdeles de fleste av de opprinnelige transportørene i RI-HA, bla.  Eek Transport, Kirkestuen Tr. og Stensaker Tr. som samarbeidet om samme sak. 
Vårt solide samarbeid bygget på en felles strategi vedrørende godsfremføringen. Tid og kvalitet har alltid vært ett av våre viktigste mål!   


B. Stensaker Transport i dag:


Vår bedrift er i stadig utvikling og har hatt en gradvis ekspansjon iht.behovet i markedet.

B. Stensaker Transport AS tilbyr pr. 2019 transport av :
 

Asfalt
  • Stykkgods
  • Asfalt


 

Stykkgodsoppdragene utføres for vår oppdragsgiver Collicare.  InNight-rutene har daglige utgangspunkt fra vår terminal på Otta til destinasjonene Åndalsnes, Måløy, Berkåk og Holmestrand.

Transporten av asfalt utføres over hele landet iht. våre oppdragsgiveres ønsker.

Virksomheten har i dag en ny og moderne bilpark som består av 6 lastebiler.
Bedriften har mange dyktige og rutinerte medarbeidere som betjener våre kjøreruter. 
B. Stensaker Transport AS har for tiden 8 faste ansatte og flere flinke tilkallingssjåfører.

Stensaker Transport har hovedkontor i Førde og disponerer egen omlastingsterminal på Dahlemoen Industriområde på Otta.

B. Stensaker Transport hadde i 2014 en omsetning på 22 mill. og virksomheten eies av Bente Stensaker.

 Tilbake