Ledelse

  

 
Bente Stensaker


Navn
:   Bente Stensaker
Tittel:   Eier
Tlf:         99 43 20 48
E-post: bente@stensaker.no
Nils Ivar Heggem


Navn
:    Nils Ivar Heggem
Tittel:    Styreleder
Tlf:          90 66 30 40
E-post: nils.ivar@heggem.no
Helge Skavøypoll


Navn:
   Helge Skavøypoll
Tittel:   Driftsleder
Tlf:         91 70 10 20
E-post: helge@stensaker.no

Tilbake